Gempol Suikerfabriek


Het kerkhofje van de voormalige suikerfabriek GEMPOL te PEMALANG TJERIBON. (Opgericht 1847)

Daar liggen te rusten ex-werknemers van de voormalige suikerfabriek ergens in de achtertuin in de rimboe.

Werknemers uit de tijden dat Ned. Indië nog bestond en werknemers toen de fabriek overgenomen werd door de Indonesische regering.

De “oude” graven zijn helaas onherkenbaar verminkt en de nieuwere graven zijn van werknemers na de overdracht.

Alle gekleurde foto’s hieronder zijn afkomstig van Heritage Cirebon.

Hieronder een foto van de suikerfabriek in de tijden 1946/1947 en daaronder anno 2020. Op de oude foto staat nog S.O. Gempol hetgeen staat voor suikeronderneming. Op de latere foto staat PG hetgeen staat voor Pabrik Gula. De linkerkant van de fabriek is later iets veranderd. Meest links waren vroeger ramen en zijn later toegangen geworden. En de rest van de oude gebouwen rechts op de oude foto zijn later gesloopt en zullen diverse huisjes in de buurt bekleed zijn met de gesloopte zinken daken.

Ergens achterin het terrein is nog een loods overeind gebleven en tegen de buitenmuur van de loods is een graf geplaatst en vroeger zat over het graf een soort afdakje dat aan de muur verankerd was. Het afdakje is inmiddels kuis verrot en ergens op een schroothoop te ruste gelegd. Helaas onbekend wie hier rust. Het graf ligt achter de bossages op foto hieronder.

Nog verder achterin het terrein is een jungle van wirwar planten/bomen/struiken en dergelijke en tevens ook nog een open stukje terrein waar de nieuwere graven liggen.

Dan nog verder weg wat dieper in de jungle een grafmonument.

En op wat tegenwoordig een looppad is geworden (voor wie? de plaatselijke bevolking om de weg af te snijden?) liggen de resten van nog een graf.

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Terug naar boven