Terinathe, M.D.S.

Twee graven van de familie TERINATHE.

Het bovenste graf zegt: RIP / Augustinus Terinathe * 31 augustus 1923 / +13 mei 2004 of 2003 of 2009.

Het andere graf zegt: M.D.S. Terinathe LH/WF 25-7-1974 of 1971 (LH/WF = Lahir/Wafat = Geboren/overleden). De begravene zou een kind/kleinkind van Augustinus geweest kunnen zijn?

Ik heb over hen niets kunnen vinden en heb me gewend tot de heer Emerson Terinathe in de hoop dat hij wellicht iets meer weet. (Zijn grootvader was Jozef Terinathe geboren 1923 Cilacap / overl 2011 Groningen en was KNIL militair). Ik hoop dat de heer Emerson Terinathe uitsluitsel kan geven, opdat de begravenen hun eer en respect krijgen en niet “roemloos” de geschiedenis in zullen gaan. Zodra ik eventueel iets meer weet, zal ik het subiet her plaatsen.

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Terug naar boven