Gendigan – Walikukun

Een klein verborgen door jungle overwoekerd kerkhofje nabij GENDINGAN WALIKUKUN NGAWI met een aantal onbekende graven.

Voor hen die daar eenzaam en vergeten liggen te rusten. Geen kenbare informatie meer op de graven en sommige graven zelfs helemaal overwoekerd. Wie zij waren?  Ik weet het niet, ik heb geen gegevens gevonden in de gangbare documentatie en daarom op deze pagina slechts mijn eer eer en respect omdat zij ooit eens een stukje Nederl. Indië waren.

Ik heb de streek onder de loep genomen en dat gedeelte Gendingan Walikoekoen  had wat betreft cultuur niet al te veel te bieden, slechts houtvesterij, een piepklein stukje rijst cultuur van enkelen  voor de bibitpadi verkoop o.a. en voor de rest een station gebouwd voor waarschijnlijk een makkelijkere distributie van goederen naar diverse andere richtingen?

Walikukun (Waliekoekoen) destijds ook hoofdzakelijk bewoond door lokale inwoners, een enkel chinees gezin dat waarschijnlijk een toko had en wat personen die bij het spoor werkten en/of in de houtkap en of militair waren. (En – volgens de krantenberichten Delpher – een enkele keer ook bezocht door rampokkers/rovers.) In 1948 zwaar gevochten tussen de Ned.troepen en lokale Indoensische troepen.

Ik ben slechts een tweetal familienamen tegen gekomen in de documentatie die iets van doen hadden met Walikukun, namelijk een familie DUMAS en een familie SMITH. Maar het moeten er beslist toch meer families geweest zijn. Wellicht ingeschreven in Ngawi zelve. Ik weet uit mijn prive familiedocumentatie, dat aldaar woonachtig en werkzaam was o.a. een oudoom Andreas gehuwd met tante Davies en zij hadden nabij een onderneming Pandean.

Destijds woonachtig en werkzaam aldaar was ook een tak van de familie Albinus. Of zij er gebleven zijn is mij onbekend. Idem dito voor de familie Plasschart en evenzo de familie Los en Vonk en Nolten (spoorweg station beheerders), Vincent houtvester en idem Jonker en  anderen. Zie scan hieronder: “vertegenwoordigers van de Europesche ingezetenen”…..

Scan van een artikel over een weduwe J.W.L. , verdacht van moord op haar pas geboren babytje en met info: “een eenvoudige Indische vrouw…” (Onderaan de scan).

Akte 64 film 1357859, overleden oud 15 maanden Evy Rita Dumas op 15 april 1940 te Soerabaja en geboren te Wailikun, met vader Adolf Dumas en moeder Nijem, hetgeen m.i. inhoudt dat de familie Dumas aldaar woonachtig/werkzaam was, anders werd Evy daar niet geboren. Adolf werd geboren 10-2-1901 Ngawi (RA1916). Voor het overige niets kunnen vinden.

Akte 541 film 1603555, overleden te Madioen 1946,  oud 31 jaar, geboren Walikoekoen, Suze Senta Smith. Aangifte Batavia dus zeer waarschijnlijk oorlogs getroffene. Suze Senta werd erkend te NGAWI (Vlakbij gelegen en Walikukun valt onder dit regentschap) op 27 aug 1914 (RA1915).

Extra info:

Locomotief 30 nov 1917 Debiteuren Crediteuren ivm overlijden de heer August Johannes Nikolaas Smith, wonende Sambiredjo vallend onder Ngawi. Volgens de stamboom Smith https://www.genealogieonline.nl/stamboom-smith/I7800.php was hij gehuwd met Raden Nganten Gendook maar Suze komt niet voor in zijn opsomming…. Ik heb het elders op deze site al eerder gerefereerd aan deze stamboom met mijn aanmerking dat de naam GENDOOK geen adelijke naam is en dat Raden Nganten een adelijke titel is. Ik beweer NIET dat Suze een dochter van dit echtpaar was !!!!!

Er was een houtvester L. Smith (20-4-1915 Nieuws van de Dag).

Hieronder één der weinige nog in redelijke staat verkerende graven. Dit moet een groot familie graf geweest zijn gelet op het aantal van 6 kruizen.(Of 8 en waarvan er een paar vernield zijn?)

Alhoewel, het hoeft geen familiegraf te zijn, maar het kan ook een verzamelgraf van de missie zijn. Deze zending werd eind jaren 1890 opgezet. (Bron Zendelinggenootschap 1898).

Voor hen die daar rusten, wie zij ook waren: moge zij allen in eeuwige vrede rusten naast onze Schepper.

Terug naar boven