Emor, K.

Het graf van K. Emor te Gombong:

“Hier rust onze innig geliefde vader K. Emor, overleden 19 september 1899 in den ouderdom van 74 jaar.”

Moeilijk, want er waren verschillende personen die de naam Karel Emor droegen maar geen van hen past in dit plaatje…. Emor, zou omdraaiing geweest kunnen zijn van Rome. Maar er was ook een bekende dokter Jawa die Jan Emor heette, geboren in Tana Kwangkot district Tombari Minahasa Manado en in 1711 werd er in Nederland iemand gedoopt die Ida Emor heette (Joodse naam).

Ik zelf heb sterk het idee dat de heer Karel Emor van geboorte Menadoos was en dat hij militair was geweest.

RA1901 vermeldt dat overleden was te Karanganjer(Bagelen) Karel Emor. (Zie graffoto). Karel was 74 jaar oud volgens grafopschrift en moet derhalve geboren zijn circa 1825.

In de almanakken worden diverse geboorten vermeld te Karanganjer (Bagelen) vanaf de jaren 1860+

Er zijn ook diverse huwelijken te vinden tussen personen met de naam Emor en anderen, maar alle data beslaan eind 19de eeuw of later.

Johanna Antoinette Emor overleed 4 okt 1959 te Zwollerkerspel op 75-jarige leeftijd, dus geboren circa 1884. Zou zij een dochter van Karel geweest kunnen zijn? Karel was in 1884 oud circa 59 jaar. Of een kleindochter? Maar in de almanakken heb ik verder geen gegevens kunnen vinden die toepasselijk zouden kunnen zijn in de jaren tussen 1845 en 1885. Waarom 1845? Ik ben ervan uitgegaan dat Karel dan circa 20 jaar oud was en “huwelijksrijp” was.

Was Karel militair? Niets te vinden. Wat deed Karel in het leven? Niets te vinden. Met wie gehuwd en wie waren de kinderen? Niets te vinden, althans niet in de gangbare bronnen. Moeilijk, want ik wil Karel Emor en zijn gezin zo graag respecteren en hen een plaatsje in de geschiedenis van voormalig Ned. Indië geven waar zij recht op hebben.

 

Hoe het verder ook geweest was: Moge zij in vrede rusten. Zij deelden samen onze Indische historie.

Terug naar boven