Heffelaar, H.

Om te beginnen het graf van Hermanus Heffelaar te Gombong. Geboren te Delfshaven op 6 maart 1881 en overleden te Gombong op 29 april 1924, slechts 43 jaar oud geworden.

Was eerst te Koetaradja gestationeerd en later nog op andere (leger)plaatsen, veelal te Sumatra (incidenteel Borneo) en ter memorie op Gombong laatstelijk nov 1923.

Op 25 mei 1916 huwde hij te Koetaradje met mevr. PAINAM.  Uit het huwelijk waren er kinderen. U kunt HIER meer te weten komen over Hermanus Heffelaar.

Ter ere en respect van mevr. Painam en haar familie ben ik zo vrij geweest om van genoemde website de foto van mevr. Painam te dupliceren met vermelding van de bron. Ik heb één en ander uitgelegd in een email aan de webmaster met daarin een verzoek tot toestemming tot plaatsing alhier en ik heb die ook gekregen. Dank aan de eigenaar(s) voor deze prachtige foto.!!!

Ik zie het gelaat van oma Painam op de foto en denk aan hoe het gezicht van mijn oma eruit gezien moet hebben, toen zij opa volgde naar Nederland in begin 1899 en de geliefde zon achter zich moest laten…Mijn oma heeft niet lang in het koude land geleefd en overleed op jonge leeftijd na een verblijf van 5 jaar in Den Haag in 1904…opa en oma’s bedienden gingen ook mee naar Holland. De mannelijke bediende Kliwon overleefde de kille kou van Holland ook niet en ligt in Den Haag te rusten, nabij oma. De vrouwelijke bediende nam de rol van oma over en zorgde voor de kindertjes tot 1910 en ging als weduwe terug naar het land “pan gherkom” oftewel het land van herkomst, om aldaar voorgoed in de anonimiteit te verdwijnen……

Vermelding overlijden in zijn stamboek:

Op de website van www.Fritsheffelaar.com is ook een foto te zien van het graf, toen de familie er op bezoek was om hun respect te brengen aan Hermanus Heffelaar. De foto is van de vorige eeuw en toont in de begroeiing een behoorlijk verschil. Op deze genoemde website is eveneens een foto te zien met vermelding tekst: ANNA HEFFELAAR. Indien ik het wel heb zou deze dame dus Anna Heffelaar kunnen zijn geboren te Kandangan 11 jan 1910. (Was zij de oudste dochter van Hermanus en Painam.?)

Hieronder een foto gedateerd 24 okt 2019. De foto is genomen door de heer Bambang Irwanto Soeripto. Op de foto heb ik abusievelijk niet zijn volledige naam geplaatst.

Moge zij in vrede rusten.

Terug naar boven