Poepaart, W.H.

Het graf van Willem Hendrik Poepaart, geboren 16-4-1857 te Solo.(Volgens RA – Een Belgische genealogie site zegt dat Willem Hendrik in Belgie geboren zou zijn.) Hij overleed 9 april 1936 te Gombong.

Hij huwde mevr. Karsina op 21 sept 1891 te Bagelen (noot: huwelijk met de moeder zijner kinderen RA1893)

Uit dit huwelijk een aantal kinderen, waaronder

  • Rosina (gehuwd en gescheiden van Meine Bezoen) , geboren ca 1890/1891 Gombong, en overl. 1958 Enschede. (Archief Enschede)
  • Gedion Frederik Teo, geboren 9 nov 1906 Gombong (stamboekkaart KNIL Openarch.nl)
  • Johanna Catharina, geboren Gombong 21 april 1896 en gehuwd met Hendrikus Hendriks uit Breda.
  • Charles Hendrik, geboren Gombong 3 febr 1883. Dossier aanwezig bij de OGS.
  • En meerdere. Ik meen ergens gelezen te hebben, dat er 12 kinderen in totaal waren

 

Onderstaande foto afkomstig van de genealogische website Kruse op My heritage, waarvoor dank. De heer W.H. Poepaart en echtgenote op oudere leeftijd. De heer Poepaart heeft als militair heel wat veldtochten meegemaakt waarvoor mijn respect. Prachtige foto van het echtpaar; hij bepokt en bemazeld en zij boven alles de moeder van zijn kinderen die zij groot bracht, waar hij ook vocht.

Moge zij in vrede rusten

Terug naar boven