Grabag


GRABAG MAGELANG 

Dit onderstaande artikel is geschreven op 23 jan 2020 en HERSCHREVEN/AANGEVULD op 27/29 jan 2020.

Neen, geen graven en toelichtingen (meervoud) maar nu slechts iets algemeens over GRABAG en iets over een graf aldaar en een moordpartij in 1903 en wat details erover en nog wat andere wetenswaardigheden.

Laat ik maar beginnen met het district GRABAG Magelang zelve. Destijds in de jaren van de vorige eeuw veel bouwland met desa’s maar toch nog niet genoeg  bouwland, want een het meer van BONOROWO dat dichtgegooid werd door de Ned. Indische regering 1937, zodat de boeren (en natuurlijk de regering zelve) er profijt van konden hebben. Er kwam toen 200 bouwland vrij ten behoeve van sawahgronden.(Grabag Kutoarjo !!!)

Immers: hoe meer oogst hoe meer belasting en hoe meer de regering zich in de handen kon wrijven toch. Kassa: belastingen. Zo werkt het nu eenmaal.

Hieronder een opvallend paars huis ergens in die contreien.

Feiten/facts: (Gebaseerd op diverse krantenberichten Delpher.nl

Op 22 april 1856 huwden PIETER STEENBAKKER te Semarang en LENA BERBONI STEVENS met elkaar en hieruit onder andere hun zoon:

NICOLAAS ANTHONIE STEENBAKKER geboren 1-9-1859 te Semarang, die op 11-9-1880 huwde met MARIA ELISABETH DAVIDS en zij gingen uit elkaar op 17-7-1902. Maria was weduwe van JAN HENNINGER. Nicolaas overleed te Magelang op 10-7-1921.
Nicolaas Anthonie was kleinlandbouwer en verkreeg het erfpacht van 16 bouws om er suikerriet bibit te cultiveren en te verkopen per 1892.

Terugkomend op Lena Berboni Stevens. Volgens krantenberichten was zij goed voor de lokale bevolking (men klopte nooit tevergeefs aan haar deur voor hulp van welke aard dan ook) en na de dood van haar man Pieter op 20-8-1872 verbleef zij alleen in haar huisje in de desa Grabag. Het werd haar fataal, want op 4 januari 1903 werd zij het slachtoffer van een rampokpartij en werd zij in de tuin gewurgd gevonden. Zij werd – conform de almanakken oud 73 jaar, maar de kranten spreken over een leeftijd van 69 en 70 jaar. (Alhoewel: kranten schrijven wel vaker nonsens.)

In de loop der jaren diverse moordpartijen op lokale bewoners door lokale bewoners.

In de loop der jaren diverse rampokpartijen (1932-1949).

Een vuurwerk fabriek die in de fik vloog en diverse arbeiders het leven lieten.

Éen der desa’s in het district die in de fik vloog en uitbrandde en gewonden vielen.

Een hooggeplaatst Indonesisch bestuurder die er met de kas van door ging.

Kortom, er gebeurde wel altijd en het één of ander of valt er iets bizonders te melden, zoals bijvoorbeeld het onderstaande.

Recentelijk kreeg ik van de heer Prinz Warren de Jisrecht ( een FB kennis) de volgende foto’s toegestuurd en werd mijn hulp ingeroepen, om er achter te komen, wie de personen waren die in dit hieronderstaande graf te ruste liggen. Ik heb de foto’s voorzien van het copyright van de heer Prinz Warren de Jisrecht.

Om volledig te zijn: de heer Prinz Warren de Jisrecht kan men vinden onder de volgende benamingen:

1) Zijn juiste naam zoals geregistreerd bij de burgerlijke stand is WARIN DARSONO. Zijn grootvader was KNIL militair en had de familienaam WARIN (met nog een toevoeging volgens de heer Warin Darsono)

2) FB naam is Prinz Warren de Jisrecht.

3) Zijn instagram namen zijn: @tukang_kebonn  en  @ salatigaheritage.

Terug naar boven