Toorop, Ch.M.J.

Te Grabag: het graf van J.P. Daum en Ch.M.J. Toorop

Een andere kennis van Facebook – de heer Agha Yurista P en tevens ook kennis van de heer Warin Darsono trok in de derde week van januari 2020 er ook op uit om het graf te fotograferen en tevens iets meer van de omgeving. Helaas trof ook hij geen lokale bevolking aan, die wat meer zouden kunnen vertellen over dit graf. De heer Aga Yurista P. heeft mij vaker voorzien van foto’s welke door hem belangeloos ter beschikking werden gesteld en met name het voormalig huis van mijn Armeense oudoom Paulus Minas Johannes. Mijn dank is groot !!!

Het graf ziet er vrij goed verzorgd uit, is voorzien van een omheining, die toch ook in zeer goede staat verkeert. Wie zijn deze personen? Ik heb totaal niets erover kunnen vinden. Waren zij gesneuvelde soldaten? Heeft het NI leger dit graf verzorgd? Is er nog bestaande familie die aldaar woont en werkt en die dit graf onderhouden? Geen geboorte- noch overlijdens datum. Ik heb slechts een Johannes Petrus Daum kunnen vinden, maar die leefde in Friesland. Diverse mogelijkheden onderzocht: Johannes Pieter, Joseph Petrus, Johannes Paulus, Jan Pieter, niets van dat alles. Waren zij familie van elkaar, Daum en Toorop?

Niets herkenbaars. Ik heb de heer Prinz Warren de Jisrecht  alsmede de heer Aga Yurista P. helaas moeten teleurstellen.

EINDE VAN DIT ARTIKEL WELK IK OP 23 JAN 2020 HEB GESCHREVEN.

Ik heb op 28/29 jan 2020 nieuwe gegevens gevonden inzake dit graf:

Goed, tot nog toe had ik enkel gezocht op de namen DAUM en/of TOOROP en vond niets over Ch.M.J. Toorop en P.J. Daum, die in dit graf liggen. (Omdat ik er vanuit ging dat het vermoedelijk man en vrouw waren. Of 2 militairen wellicht en een graf van de regering hadden gekregen, maar die geb. – en overl.datums ontbraken.)

Tot ik besloot om te zoeken op anders geschreven achternamen; het was wel een heidens karwei omdat er veel mogelijkheden zijn en eindelijk dan toch iets gevonden…..TOOROP verbasterd uitgesproken leverde op THOEROEP en zelfs THOEROB.

In de INN1937 (Friezen op Java) vond ik dit hieronder. OK, raadsel grotendeels opgelost.

Ymke was een kind van 11 totaal uit het gezin van Petrus Johannes Daum en Tjietske Kamminga. Het gezin had het niet breed, want vader was werkman en op 15-jarige leeftijd maakte Ymke voor het eerst kennis met Bromsnor de Hermandad. Hij werd betrapt op het stelen van aardappelen t.b.v. het gezin….Zijn straf: 3 maanden Leeuwarden nor voor dat kleine beetje piepers. Tegenwoordig krijg men slechts een enkelband als je iemand om zeep helpt of soms een weekje straatvegen/pikkelateur spelen. Niet te geloven. Ymke helpt het gezin om niet van de honger om te komen en krijgt 3 maanden, wat een waanzin.

Dat jatwerk om het gezin te helpen onderhouden, deed Ymke nog regelmatig (1856 laatste veroordeling) hetgeen hem ook regelmatig een enkeltje Leeuwarden opleverde en uiteindelijk vond Ymke het zell welletjes en werd zeeman, monsterde aan op één of andere boot richting Ned. Indië (Op zijn kaart staat vermeld “zeeman”; wanneer?? Ik vermoed in elk geval tussen 1857 en uiterlijk 1860) en werd uiteindelijk medewerker van het Gouvernements transportbedrijf. (Zie INN scan en bronnen Openarch.nl)…. Medewerker transportbedrijf? Vrachtvervoerder? Stadsbussen met gratis voor 65+ ers waren er nog niet.

Het was op een mooie dag (wanneer ??) dat Ymke Petrus Daum een juffrouw Anette Philipsen tegenkwam en met haar huwde. Waar? In elk geval kwam uit dit huwelijk een dochter voort geheten CORNELIA EMILIA DAUM en geboren op 4 mei 1870 te Semarang.(Website fam. Renon op Geni.com)   ….. Ymke werd geboren in 1836 en zal heus wel eerder een andere schone jongedame tegengekomen zijn lijkt me.

Ik heb niet kunnen ontdekken wat er gebeurde met het huwelijk. Overleed mevr. Anette Daum-Philipsen op vroege leeftijd? Zo ja, wanneer en waar? Was er sprake van een echtscheiding?

In elk geval kwam Ymke Petrus Daum alweer een schone jonkvrouwe tegen geheten Charlotte Maria Josephina THOEROEP (en ook THOEROB genoemd en op het graf TOOROP) waar hij mee huwde.

Hieronder scans uit Roosjeroos.:

Helaas overleed Ymke op 45-jarige leeftijd op 14 sept 1881 te Magelang en bleef zijn weduwe alleen achter. Alleen? Hertrouwde zij?

De weduwe Charlotte overleed zelf op 3 jan 1918 en werd bijgelegd in het graf. Althans bijgelegd? Ik vermoed van wel, omdat de weduwe onderaan wordt genoemd en dat men (wie is men? Nog meer nazaten?) de grafplaat heeft vernieuwd. Ik zou het anders niet weten. Ik weiger te geloven dat de kleur blauw sedert 1918 en origineel zou zijn,  er nog steeds mooi uitziet en zeker niet in de tropen.

Ypke Petrus Daum had in elk geval een huis, welke na zijn dood in 1884 te koop werd aangeboden. Door zijn weduwe Charlotte neem ik aan. (OF indien Charlotte en Ymke uit elkaar waren, kan de Ned. regering hiervan geprofiteerd hebben).

Tot slot een link naar een website van de familie/nazaten Daum/Philipsen/Renon, te vinden op DEZE link.

Heel veel prachtige foto’s en met name waar mevr. Cornelia Emilia Daum (Dochter van Ymke en Anette en later gehuwd met de heer Thomson) op staat.

Op genoemde site wordt vermeld het volgende over Anette Philipsen (de eerste echtgenote van Ymke Petrus Daum) waar ik niet uitkom: Anette Philipsen was een dochter van Pieter Jacobus Gaberel en Anna Carolina Antoinetta Philipsen.

Impliceert dit, dat Anette een voorkind was van Anna Carolina, omdat Anette de achternaam Philipsen draagt? Is Anna vroegtijdig overleden? Want volgens RA 1872 huwde Pieter Jacobus Gabeler te Madiun op 3 juni 1871 met Cornelie Josephine Depmer en dit huwelijk werd ontbonden door echtscheiding te Buitenzorg op 1-1-1890 (fictieve datum want almanak geeft slechts het jaartal aan).

Volgens BRP4 was Anna Carolina Antoinetta Philipsen geboren te Semarang op 23 jan 1850 uit ouders Pieter Adriaan Philipsen en de Javaansche vrouw Mona. (Uit deze laatste relatie meerdere kinderen – zie hiervoor de BRP4)

Uit de relatie van Anette Philipsen (dochter van Anna) en Ypke Petrus Daum werd geboren Cornelia Emilia Daum op 4 mei 1870, hetgeen impliceert dat het huwelijk dan circa halverwege 1869 plaats moet hebben gevonden en de scheiding tussen Ypke en Anette – om welke reden dan ook – hetzij door overlijden hetzij door echtscheiding – zou dan plaats hebben gevonden ergens tussen mei 1870 en aug 1876, want Ypke huwde ten tweede op 8 aug 1876 met Charlotte Maria Josephine Thoeroeb.

Al met al resten voor mij de volgende vragen nog als openstaand met betrekking tot het graf:

1) Wie is de persoon met de initialen J.P. Daum? Het zou een kind geweest kunnen zijn, want de vader van Ymke Petrus Daum heette Johannes Petrus (soms ook Petrus Johannes)  Daum. Vernoemd? Het zou kunnen toch? Of was het geen kind uit de relatie met Charlotte???? Was het een voorkind van Ymke?????? Want de RA Namenlijst 1878 zegt dat woonachtig was te Magelang/Kedoe een persoon genaamd JANTJE PETRUS DAUM. Voor het overige heb ik nergens deze naam kunnen vinden. MAAR, net zoals men de naam TOOROP i.p.v. Thoeroep heeft vermeld op het graf, kan het voor hetzelfde geld zo zijn, dat met de initialen Y(IJ).P. verkeerd heeft gespeld en dat het Ymke zelf is die in het graf rust naast zijn echtgenote. 

2) Wie waren de ouders van Charlotte Maria Josephine Thoeroep/Thoerob/Toorop?? Wat was haar werkelijke naam?

3) Wie heeft het graf geplaatst en wie onderhoudt het nog, want het ziet er niet vervallen uit. Zijn er lokaal nog nazaten woonachtig? Of komt er regelmatig nog familie uit Nederland langs? Het is niet beklad, bekrast of bespoten met grafiti o.i.d.

4) Waarom ligt dit graf alleen en niet op het voormalig kerkhof van Magelang, dat in de jaren 1970 gesloopt werd? Behoorde dit stuk grond vroeger tot de familie en heeft de Indonesische regering het tot “Cagar Budaya = Monumentenzorg)” verklaard?

Met dank aan alle bronnen.

Hoe het ook geweest was: moge zij allen in vrede rusten.

Terug naar boven