Jacometti, M.A.C.

Ergens zomaar in een durp vallende onder de gemeente Cirebon vonden onderzoekers (cultuur) de grafplaat van de heer:

Martinus Azon Cornelis Jacometti.

Ooit in 1916 werd hij op het kerhof van Indramajoe begraven en onverlaten hadden zijn grafplaat geroofd en het gebruikt als deksel van hun antiseptic tank ergens in een achteraf straatje van de desa Penganjang gemeente Indramajoe residentie Cirebon.

Het oude kerkhof is nu bijna helemaal opgegaan in een areaal van sawahs en her en der is een restant van een graf nog te vinden.

Maar gelukkig waren er andere goede mensen die deze kwestie rechttrokken. Welke plannen men heeft met de grafplaat is te lezen op de kranten namen die ik bij de foto’s heb vermeld. In elk geval wil men het graf en de grafplaat conserveren, waarvoor dank aan deze goede mensen.

Tja, er zijn en waren wel degelijk hele goede Indonesische mensen die hun respect en goede wil tonen en niet – in tegenstelling tot wat er haatdragend op enkele forums werd/wordt geschreven – dat alle Indonesiërs slecht zijn en alles en iedereen  op een grote hoop schoffelen en onder één kam scheren….. Diegenen die dergelijke shitzooi schrijven, vinden zich zelf zoooo zielig en blijven hangen in hun belevenissen van circa 75 jaar geleden (Jap.oorlog en Bersiap)  welke zich verankerd hebben in verkalkte hersentoestanden… Maar dat zijn dan hun belevenissen die zij hadden meegemaakt en geen woord noch letter over de slachtoffers zelve…niets van dat, slechts hun eigen zielige ego telt….  triest als je op zo’n manier je eigen leven (en van je naasten) vergalt….Triest als je heel de dag in je zwarte aura moet rondwaren….en andere tracht te besmetten ermee.

Voor de heer Jacometti en zijn familie daarom mijn eerbetoon en respect. (Ook mede wegens het feit, dat iemand uit mijn familiekring von Schmidt auf Altenstadt, gerelateerd is aan deze familie Jacometti.)

Een overgebleven tombe dat midden in de sawahs ligt en de medewerkers meten de tombe op, hopende dat de grafplaat bij de tombe hoort. Ik heb helaas geen verdere berichten mogen lezen waarin het positieve nieuws geschreven wordt.

Wie was deze heer Martinus Azon Cornelis Jacometti? (Mind: Er waren in het geslacht Jacometti 2 personen die de voornamen Martinus Azon Cornelis droegen. Er was namelijk ook een lid van dit geslacht met dezelfde naam *1883 +1873)

Geboren op 23 dec 1866 te Buitenzorg en overleden op de buitenweg van Indramajoe tijdens een auto ongeluk (technisch gebrek aan zijn auto) op 12 juni 1916. Zie bericht onder.

Zijn ouders waren Albert Jacometti (*Overschie 1826  –  Batavia +1894) en Maria Hendrika Beth (*Batavia 1834 – Batavia +1905)

En voor het overige verwijs ik naar de 2005INN18 waarin het geslacht Jacometti uiteen wordt gezet.

Een stukje uit de krant met mededeling over zijn begrafenis. Volgens de krant schijnt hij een weduwe en 2 kleine kinderen nagelaten te hebben. Volgens 2005INN18 schijnt deze weduwe van Chinese afkomst te zijn.

Moge hij nu in eeuwige vrede rusten.

Terug naar boven