Anderson, M.

Het familiegraf van de familie ANDERSON Taman Prasasti Jakarta.

En de nazaten en leden van de diverse families ANDERSON waren zéér ruim vertegenwoordigd. Veelal militairen en of zeevarenden en ik heb me maar er niet verder aan gewaagd om het allemaal uit te pluizen. Ben ik zeker wel nog een maand mee bezig, als ik eruit kom.

Maar gewoon uit respect en eerbied hierbij dan toch nog iets over enkele leden van de familie Anderson.

Wat ik toch nog wel vermeld hieronder is als volgt:

Pieter Emile Anderson huwde ISA te Batavia op 15-10-1896. (RA 1867 zegt: Pieter Emilie Anderson geboren 2-10-1861. De grafplaat zegt geboren 3 okt 1861).

Julius Max Anderson huwde MAUD (Tan Kiat Nio *19-5-1896) te Batavia op 7-2-1919. Maud werd genaturaliseerd op 2-10-1974. Julius Max werd geboren op 8 febr 1893 te Batavia (RA1895 bijregister). Het lijkt me dat op de grafplaat 1894 staat??

Ceasar Anderson / Maria Anderson / Overleden 14 febr 1945…..Toen was het nog oorlog. Waren het kinderen? Volwassenen? Kamp overleden? Ik heb niets erover kunnen vinden.

Het lijkt me ook, dat de grafplaat later is gemaakt in tijden dat het koloniaal bewind voorbij was, want er staat Djakarta en niet Batavia.

Moge zij rusten in vrede.

Terug naar boven