Ament, T.

Het graf van Tjalling Ament te Batavia Condet nabij de Ciliwung Jalan Gondang. Foto’s copyright Byron Black uit Canada. Nadere bizonderheden over Tjalling zijn op het net te vinden. Een bekend figuur geweest. Ik ga hier niet in op zijn verdere details.

Rustplaats van Tjalling Ament geboren te Dokkum op den 3den december 1801, gestorven te Batavia op den 16den januarij 1870. Hij was een liefderijk echtgenoot en vader. Trouw en ijverig ambtenaar der Nederlandsch-Indische regering.

Terug naar boven