Bonhote, F.C.

Het graf van Frederic C. Bonhote. Volgens het opschrift geboren te London in 1860. Echter volgens de Britse records geboren te Middlesex. Overleden op 3 juli 1898 te Batavia.

Frederic Bonhote was tevens Brits consul geweest voor Batavia en Semarang. Ik vermoed, dat zijn vader Malcolm Bonhote is geweest, die ook op Java werkzaam was en op 19-10-1968 te London overleed. Het gezin van Frederic is mij onbekend.

Terug naar boven