Miero, L. ( Jehoede Leip Iegiel Igel)

Zomaar iets ter ere en respect van al diegenen die er niet meer zijn en (bijna) doodgezwegen worden, maar toch hun aandeel leverden in de wereldgeschiedenis en die van Nederland en haar koloniale/VOC tijden. Zonder hen was er geen geschiedenis…. Oh Nederland geef mij maar rijst met kousenband of is het soms “Where have all the flowers gone?”

Deze eerbetuiging mijnerzijds doe ik voor allen via deze persoon en zijn familie zoals hieronder verder beschreven. Niet tot in detail, want er is genoeg te vinden, mits men het brilletje oppoetst en ook gebruikt.

 

Ooit in de tijden van de VOC meldde zich een persoon van Joodse afkomst uit destijds genaamde stad Grotha Klein Polen en tegenwoordig Ukraine,  bij de VOC om als soldaat te dienen. Hij kwam te Batavia aan, werd soldaat van de wacht op het kasteel van de opperbaas Reinier de Klerk , verzuimde heel even zijn plicht als soldaat van de wacht, kreeg een behoorlijke straf met de rotanstok of iets dergelijks,  zwoer wraak en – ondanks gebrek aan goede scholing – maakte hij zijn belofte aan zichzelf waar en kocht in 1800 of omstreeks het huis van de opperbaas waar hij ooit een pak rammel kreeg.

Wie was deze soldaat, die later groothandelaar werd en stinkend rijk het aardse verliet?

Dat was de heer LEENDERT MIERO zoals genoemd in de historische stukken maar ten rechte geheten JEHOEDE LEIP IEGIEL IGEL.

Volgens door mij geraadpleegde bronnen (Oude Hollandse Buitenplaatsen – Dr. V.I. van de Wall – deel 1 vermeerdere tweede druk Uitgeverij W, van Hoeve Deventer) van Batavia, was het zijn wens om begraven te worden bij de toegangsweg naar het huis.

Bij hem ligt te rusten zijn zoon JOSEPH MICHAEL MIERO (Geadopteerde zoon – of is het erkende zoon? uit een relatie met de slavin SARIA) en Joseph Michael werd geboren te Pondok Gede op 12 mei 1805. Hij scheen een verkwister te zijn en in een nieuwsblad (Delpher) verscheen een advertentie waarin vader (zich noemende Lt Miero) niet verantwoordelijk gesteld diende te worden voor de financiële wegen die zoon Joseph bewandelde.

Het huis welke Leendert Miero opkocht en bewoonde met zijn gezin en slaven en slavinnen.(Bron: boek dr. V.I. van der Wall.)

Hij overleed in 1834 en in 1839 scheen zijn nalatenschap nog steeds niet geregeld te zijn. (Althans grotendeels).

 

Het overlijden van zijn (2de??) echtgenote Anna Joseph  Rubens. (Drukfout Rubbens !!)

Waarschijnlijk zal een onwetende zich nu weer afvragen waarom de advertentie tweetalig is opgesteld…. Denk denk denk: Java was in die tijd Engels weet u nog wel…Napoleon – oorlog Engeland vs Frankrijk incl vazalstaten dus ook Nederland dus ook de koloniën

 

Tja, ik keer terug naar de foto van zijn graf en ook van zoon Joseph en bezie de omgeving – het land en bomen en grond en stenen – ik kijk dan naar de toestand zoals het heden is anno 2022 op die plek en doe dan met een ietwat weemoed mijn speakers op de pc aan en speel via youtube het lied af  “Where have all the flowers gone?” …..    En met verdriet denk ik daarbij dan ook aan de oorlog in Ukrain….   Weemoed??? Jawel, want dergelijke landschappen heb ik in mijn prille jeugd ook gekend en belopen en mijn voetsporen er nagelaten….

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Terug naar boven