Caspari, A.C.

Anna Catharina Blok geboren Caspari. *Circa 1887 te Maastricht en +24-11-1931 te Saroelangoen district Jambi.

Zij was gehuwd met assistent resident Blok. Zij kwam om het leven bij de ramp met de OPHELIA. De ramp gebeurde op de rivier tijdens het manouvreren om onder een spankabel door te varen, hetgeen mislukte en de boot omsloeg. De stoompijp brak. Bij deze ramp te Saroelangoen kwamen tevens om: de heer E.H. Stuut landbouwkundig deskundige, 7 militairen, de oppas van de heer Blok en een gestrafte. Echter in hetzelde bericht wordt gemeld, dat de volgende lijken waren geborgen: De heer Stuut, een politie agent, 8 militairen en een gestrafte.

Ass.Resident Blok en twee zonen behoorden tot de geredden, alsmede mevr. Dominicus echtgenote van de beheerder van het postkantoor en de kapitein Marechausse T.P. Fikenscher. Onder de verdronken militairen bevond zich sergeant van Bochemsergeant SlametKorporaal Goemiwang, de politie agent Soeparta. De gestrafte heette Doelsalim.

De begrafenis van Mvr. Blok-Caspari op donderdag 26 nov.1931 om 10:00 ’s morgens, werd bijgewoond door de gehele Europese gemeente aldaar, alsmede “vooraanstaande Inlanders en Chinezen.”

Quote uit het rapport van de aangestelde commissie onderzoek ramp:  Op grond van het één en ander meent de commissie dat de Djoeragan (stuurman in dit geval, want Djoeragan betekent ook “baas”) in zijn taak is tekort geschoten en daarom in die kwaliteit niet kan worden gehandhaafd. Dood door schuld werd hij van vrijgesproken. Unquote.

Mijn persoonlijke visie: Er wordt niet gerept over diegenen die verantwoordelijk waren voor de spankabel waarmee de auto veerboot naar de overkant getrokken wordt en dwars over de rivier hing, waardoor (mede door de hoogte van de gezwollen rivier) de OPHELIA omsloeg. Immers, de verantwoordelijke ingenieur EN instanties hadden hiermee rekening moeten houden bij de bouw ervan.

Op 16 januari 1932 (anderhalve maand na het de ramp) werden de weduwen en kinderen van de inheemse militairen die mede verdronken bij de ramp EN op dienstreis waren in opdracht van de regering, teruggestuurd naar hun desa en wisten zij niet of er van regeringszijde compensatie verstrekt zou worden.

In de publieke berichtgeving werd na deze datum medio januari 1932 niet meer gerept over de kwestie van compensatie voor de weduwen en kinderen van de inheemse militairen.

Gegevens ontleend aan www.kb.nl

Extra foto van het graf uit privé collectie van ikke zelf.

 

Omdat ik hier op deze pagina de nadruk leg op het kerkhof Jambi en de begravenen, kan men bij interesse  over de ramp zelve meer lezen op Javapost.nl  Bert Immerzeel – de webmaster –  heeft een uitgebreid artikel erover geschreven.

Moge zij haar eeuwige rust hebben

Terug naar boven