Goudberg, H.J.

Het graf van Henricus Josef Goudberg te Jambi

Hier rust H.J. Goudberg, Eur.serg. Infanterie. Slechts 21 jaar oud geworden. De plaatsaanduiding Ma BOELIAN staat voor MOEARA BOELIAN. Hij zal vrijgezel geweest zijn, omdat zijn kameraden hem dit graf gegeven hebben. Alhoewel de familienam Goudberg vaker voorkwam in het voormalig Indië. Er was een gouvernementsarts te Batavia die A. Goudberg heette….Zie ook de foto van het militaire kampement hierboven.

Henricus Josef Goudberg is verdronken bij het baden. Hoogstwaarschijnlijk in een stroomversnelling geraakt of zoiets. (Ind. courant 25 aug 1926).

Moge hij zijn eeuwige rust hebben

Terug naar boven