Croix de la, A.

Hieronder een foto van het graf van mevr. Antoinetta de la Croix te Jember. Zie ook de pagina over Francois Alexander de la Croix.

Zij huwde wijlen de heer Dulan Noch, waarvan hieronder ook een foto. Tevens haar beeltenis. Ter vergelijking het er destijds eruitzag ten tijde van de begrafenis, zie de “bloemenfoto”.

Moge zij in vrede rusten

De foto’s en gegevens zijn afkomstig van de heer George de la Croix, die mij belangeloos toestemming gaf om deze hier te plaatsen, waarvoor mijn grote dank. Wil men meer weten over de familie de la Croix, dan verzoek ik de lezers zich direct te wenden tot de heer George de la Croix. U kunt hem vinden op Facebook en is men geen lid van FB, tja dan heeft u pech gehad en zal men het via een andere weg moeten uitzoeken.

De personen die op de foto’s staan, zijn familieleden te Indonesia, die zorg dragen voor de graven. De dame met de bril is nicht Lena die te Malang een mega resort voor backpackers heeft en die samen met haar echtgenoot runt.

Terug naar boven