Croix de la, E.

Hieronder het graf van Elizabeth de la Croix (oudste dochter van François en Sainem de la Croix), die gehuwd was met de heer Hendricus X. Goenadi. Tevens haar beeltenis.

Moge zij allen in vrede rusten onder de hoede van onze Schepper.

Terug naar boven