Busselaar, A.G.F.

Het graf van Alida Geertruida Frederika Busselaar, gehuwd met Edward Cooke Jr. op 1-7-1850 te Semarang. Zij stierf op 21-12-1850 te Kalibagor Banjoemas. Zij was een dochter van Jan Busselaar en Anthoinette Coenradina Hendriks.

Hieronder een duidelijker opname van de grafplaat van het graf van de echtgenote van Edward Cooke Jr. Let wel: Er staat 18 Jaar en niet 12 Jaar onderaan.

Moge de families aldaar rustend te Kalibagor, hun eeuwige rust hebben.

Terug naar boven