Cooke, E.

Het graf van Edward Cooke. De “boog” met de naamplaat is rond en verwijst naar de tweede foto hieronder. De grafplaat op deze derde foto is helaas onleesbaar, blurry.

Ik heb getracht het een en ander uit te pluizen en heb de volgende gegevens bij elkaar gesprokkeld. Wil men het fijne ervan weten? Ik zou zeggen: doe uw best en zoek het lekker zelf allemaal uit, want ik vind dat ik genoeg heb gedaan.

1) Edward Cooke huwde te Soerabaya op 17 maart 1830 met Maria Magdalena Wolzeijver (+15-9-1852 te Banjoemas. Let op: Het gezin woonde dus te Banjoemas.) Uit dit huwelijk meerdere kinderen en werd onder andere geboren Maria Magdalena Cooke die huwde met Chr. Th. Toorop – Ass. Resident en beiden zijn begraven te Buitenzorg. Edward Cooke stierf op 24 jan 1847 te Kalibagor Banjoemas. Zie de overlijdens advertentie hieronder. Hij was 56 jaar, dus werd hij circa 1791 geboren te ??? (Waarschijnlijk Singapore). Mevr Cooke zegt: een relatie van 24 jaar, hetgeen impliceert dat het paar reeds 7 jaren samenwoonde alvorens te huwen. (Dus vanaf 1823). (Almanak geeft aan: Zoon geboren in 1824).

2) Edward Cooke Jr. zal hoogstwaarschijnlijk een zoon geweest zijn van Edward Sr hierboven onder 1) genoemd. Edward Jr. huwde 1> Alida Geertruida Frederika Busselaar op 1-7-1850 te Semarang en zij stierf op 21-12-1850 te Kalibagor Banjoemas. (Dochter van Jan en Anthoinette Coenradina Hendriks.)

3) Edward Cooke Jr huwde ten 2> Anna Paulina Greuder op 26-6-1852 (oud 17 jaar) te Kalibagor Banjoemas. Edward was toen 27 jaar oud en zal derhalve circa 1825 geboren zijn. Uit dit huwelijk zijn meerdere kinderen geboren. Anna stierf 22-12-1903. Één der kinderen uit dit huwelijk was Charles Edward Cooke die huwde met Catharina Adolphina Soekias (zij is via via gerelateerd aan de fam. Johannes te Semarang).

4) Om het feest enigszins een leuk tintje te geven: In het jaar 1823 huwde Willem Bernard GREUDER (+ 2 maart 1862) met Maria Catharina WOLZEIJVER te Pekalongan…… Edward Jr. woonde in de twintiger jaren eveneens te Pekalongan en zijn tweede echtgenote was eveneens een juffr. GREUDER….. Edward’s JR moeder was (hoogstwaarschijnlijk) Maria Magdalena Wolzeijver.(Vlgs almanak WOLZIJVER)

5) Het voorgaande geeft genoeg aanwijzingen voor diegenen die het nader willen onderzoeken. Velen zijn mij en u voorgegaan, doch hint nummer 4 ben ik nergens in onderzoekingen eerder tegengekomen. Op Indisch4ever in 2008 kunt u iets meer lezen over de zoektocht van diverse leden van de familie Cooke over hun afstamming. Op Indonesianu.nl kunt u in de afdeling reisverhalen iets meer lezen over het graf van Cooke, maar helaas is de foto aldaar niet duidelijk. Ik raad u aan om de archieven van Pekalongan ook goed door te spitten.

Moge de families aldaar rustend te Kalibagor, hun eeuwige rust hebben.

Terug naar boven