Hesselaar, A.W.

Het praalgraf annex mausoleum van het echtpaar Gerrit Lebret en Anthonetta Wilhelmina Hesselaar dat onder Monumentenzorg van Indonesia resulteert.

Pasuruan en Dordrecht, wat hebben zij met elkaar gemeen, zodat ik er een pagina aan wijd?

Simpel: zoals boven reeds gezegd, woonden opa en oma te Pasuruan en lagen er begraven, mijn moeder werd er geboren en het artikel waar ik hier over schrijf betreft het graf van het echtpaar Lebret-Hesselaar en Gerrit werd te Dordrecht geboren…Ja en? Ben nog niet klaar: Ik heb zelf bindingen met Dordrecht. Zowel uit vroegere tijden vanaf 1961 tot en met het hedendaagse anno 2020.

Naast (rechts van) het mausoleum is een Muslim kerkhof van de desabewoners. Ter vergelijking: Het echtpaar Lebret-Hesselaar had ongeveer de helft van dezelfde ruimte ter beschikking als het hele Muslim kerkhof met de tientallen begravenen. Het is maar dat u weet wat kolonialisme onder andere inhield/inhoudt.

Hieronder uit de Indische Navorscher iets over het geslacht Hesselaar.

Moge Anthonetta Wilhelmina Hesselaar en haar echtgenoot Gerrit Lebret in vrede rusten….temidden van het geroezemoes van de suikerriettreintjes en toeristen en moge de begravenen naast het mausoleum eveneens in vrede rusten.

Terug naar boven