Eijsma, K.J.

Het graf van KAREL JOHANNES EIJSMA en echtgenote LUCIA GEERTRUIDA SCHEFFER en hun dochter Maria Geertruida Eijsma.

(RA1887 *Bandjarmasin 2 dec 1883 CAREL JOHANNES)

(RA1908 X LUCIE GEERTRUIDA SCHEFFER op 22 juni 1907 en zijn naam wordt gemeld als KAREL)

(Akte 143 film 1357858 meldt overlijden van Lucia Geertruida Scheffer op 3 sept 1935 te Soerabaja, dochter van Henri Lodewijk Alexander Scheffer en Geertruida Maria van der Linden.)

(RA1882 meldt geboorte van Lucie Geertruida Scheffer te Bandjarmasin op 1 febr 1881).

Zou het dochtertje op de foto op het graf zijn Maria Geertruida geb in 1908 en overleden 1927?  Ik denk het wel. Er zijn geen andere kinderen (bij mijn weten), want anders had er gestaan: “Hier rusten onze ouders o.i.d”

Ik vraag me af wie dan voor het graf heeft gezorgd? Dochter Maria wordt als eerste te ruste gelegd in 1927, daarna vader Karel in 1932 en in 1935 moeder Lucie.

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Terug naar boven