Elias, A.

De heer Albert Elias was volgens het Bataviaasch doopregister in 1935 oud 28 jaar en handelaar van beroep. Dat zou betekenen, dat hij niet in 1904 maar in 1907 geboren moet zijn. De familienaam Elias kwam veelvuldig voor in Indië.

Moge hij in vrede rusten

Terug naar boven