Essen van, J.L.

Het graf van JOHAN LEONHARD VAN ESSEN geboren te Haarlem op 12 maart 1882 en overleden te Surabaya op 4 mei 1920.

De ouders van Johan Leonhard waren JOHAN LEONHARD VAN ESSEN (vleeshouwer) en DOROTHEA BRANS zonder beroep. (Openarch). Johan huwde met JOHANNA WILHELMINA ROSENQUIST.

Men mag zelf uitzoeken welke familie-relatie er was tussen Johanna Wilhelmina Rosenquist en Nicolaesz Rosenquist die ook hier begraven ligt.

Moge hij in vrede rusten

Terug naar boven