Evers, A.

Het graf van ANDRIES EVERS.

Andries werd op 12 augustus 1889 geboren te Deventer en wanneer hij naar Indië vertrok en om welke redenen of werkzaamheden is mij onbekend. Zijn ouders waren Hermanus Evers en Gijsbertha Dubbe.

 

 

Moge hij in vrede rusten

Terug naar boven