Lapré, Ch.H.Th.

Het graf van CHARLES HERMAN THEODORUS LAPRÉ

Charles huwde 25 aug 1893 te Batavia met WILHELMINA ADRIANA DE LISER DE MORSAIN (RA1894 Naamlijst / 287).

 

Charles Herman Theodorus Lapré was een kleinzoon van Gustavus Bout Morgenster Lapré. Hij ligt te rusten aan de voet van de Borobudur.

Een andere website zegt dat zijn moeder Neeltje Ambrosie heette. Deze website zegt weer, dat hij geboren werd uit moeder Etjing (zie scan boven) een maand nadat zijn vader huwde met Neeltje Ambrosie Ambrosie.

Zijn vader Pieter Jacobus verbrak de relatie /huwelijk met Neeltje Ambrosie, omdat zij op haar beurt overspel pleegde met Willem Smissaent (Smissaert??) die geweermaker was.

Ik ben er niet ingedoken verder. Het gaat me om het graf van Charles, maar vermeld de afwijkingen/bizonderheden wel en denk daarbij aan het liedje: “Woe is me, shame and scandal in the family. Your daddy ain’t your daddy, but your daddy don’t know.”

En langs de kali Brantas zaten een paar geliefden in de maneschijn en keken naar de sterren…not.

Moge hij in vrede rusten

Terug naar boven