Paulus, A.S.

Het graf van Armineh (Armenuhi) Sarkies Paulus

Tja, hadden oom Minas, tante Armineh en tante Sandoegt ooit kunnen vermoeden, dat hun laatste rustplaats vele jaren later als opslagplaats zou dienen van enkele schamele bezittingen van arme bewoners?

HERE RESTS IN PEACE MINAS GREGORY (editor: Minas Owen Ohan Gregory) BORN JULFA IRAN DIED SBY 1-11-1942 AGE 61.

IN SACRED MEMORY OF ARMENUHI S. PAULUS BORN SBY 1 MAY1923 DIED 4-11-1946

IN SACRED MEMORY OF OUR BELOVED SISTER & AUNT SANDOEGT CARAPIET MICHAEL BORN JULFA IRAN DIED SBY 16 JUNE 1976 AGE 77

Er valt me wat bizonders op aan de tekst spelling. Ik vermoed dat de grafplaat na de dood van tante Sandoegt geplaatst is, want: Er staat IRAN in plaats van Persia en er staat afgekort SBY voor “Surabaya” (Nieuwe spelling die in 1946 nog niet in gebruik was. De plaat is beslist niet in 1942 of 1946 geplaatst. Ik vermoed ook dat het graf oorspronkelijk alleen voor oom Minas was, voorzien van een andere grafplaat…… “Here rests….” en bij de andere namen staat er slechts “In sacred memory….. Aan de andere kant: tante Sandoegt was in 1976 overleden, dus zal zij wel in het graf moeten liggen.

Een beetje genealogie hieronder wat betreft de in dit bovenstaande graf rustenden:

Minas Owen Ohan Gregory *1881 Nor Jugha 1881, gehuwd op 12 dec 1922 Singapre met Helen Sarkies Peters en gescheiden te Surabaya op 10 okt 1936. Zijn vader was Ohan Gregory en zijn moeder heette Anahit met achternaam ??

Armineh (Armenuhi) Sarkies Paulus was een dochter van Sarkies J. Paulus en Mariam Manook. Zuster van Armineh was Martha Paulus (1922-2014) en deze was gehuwd met Armen Owen Apcar(1912-2001). Een broer van Armineh was Joseph Paulus (1925-2008).

Sandoeght Carapiet Michael was een dochter van Carapiet Johannes Michael (1858-1949) en Ashen Minas (1874-1958)

Moge zij in eeuwige vrede rusten onder de hoede van ons Aller Schepper.

Terug naar boven