André, kindje

Het graf van de ongeboren kind André – Mac Gillavry.

Ik heb getracht te achterhalen wie zijn ouders waren. Noch de almanakken wat betreft naam Mac Gillavry, noch het familieboek van Mac Gillavry, noch de kranten vermelden iets over dit kleine jongetje waarvan ik in eerste instantie dacht dat het kind genoemd werd André Mac Gillavry.

En daarmee zat ik goed fout, want ik had niet goed de tekst op het grafje gelezen.

Er staat namelijk NIET “André Mac Gillavry”, maar er staat “ANDRÉ – MAC GILLAVRY”.

De graftekst was dus getekend door de ouders ANDRÉ en MAC GILLAVRY.

Wie waren zijn ouders?

Louis Joseph Andre, geboren 20-1-1853 te Pasoeroen en overleden te Tjilatjap 28-11-1916; hij huwde op 8 mei 1879 te Solo met:

Caroline Wilhelmine Mac Gillavry, geboren 21-1-1862 te Solo (Djengkilong) en overleden 28-8-1940 te Yogja.

Ouders van Louis Joseph waren: Louis André en Wilhelmina Maria van Hooy.

Ouders van Caroline Wilhelmine waren: Willem Joan Julius Mac Gillavry en Wilhelmina Jacoba de Chauvigny de Blot.

Conform de almanakken werden geboren:

(Let wel: Ik heb geen geboorte aktes en ga er vanuit dat in de almanakken deze geboortes te boek staan en gelet op de jaartallen en plaats van geboorte. Wat betreft de geboorte van een doodgeboren kind werd hiervan wel vemeld wie de ouders waren en ook wat betreft de kleine Willy – zie advertentie.)

  1. Louis Alexander Theodore André, geboren 7 april 1880 te Solo en hij huwde 22-8-1914 te Solo met Mathilde Goewie (Zij was 29 jaar oud toen)Hij scheidde van Mathilde in 1922 en huwde ten tweede met Erna Julie Frederika Geertruida Kleian.
  2. Naamloos doodgeboren kind, geboren en gestorven op 10 april 1881 te Solo. (De almanak RA1882 vermeldt de namen der ouders). Begraven Klaten Kemudo.
  3. Willy Alfred Charles André. Geboren 24 okt 1882 en overleden 12 dec 1882. Begraven Jogja Sleman kerkhof.
  4. Digna Wilhelmine Margaretha André, geboren te Yogja op 5 januari 1884 te Solo. Haar voornaam Digna kwam vaker voor in de familie. Geen verdere details over haar te vinden.
  5. George Jacques Francois André, geboren 28 november 1886 te Yogja en hij huwde op 20 december 1912 te Semarang met Goswina Victorine de L ‘Etang. (Volgens de almanakken was zij een Chinese vrouw.) Erkend later? Niets over te vinden.

De genealogie van de familie de L ‘Etang vermeldt de eendere namen der kinderen hiervoor genoemd, behalve de volgende discrepanties: Het doodgeboren kind wordt niet vermeld. De overl. advertentie van Willy geeft als datum plaatsing aan 13 dec dec 1882, terwijl de grafplaat vermeld als overl. datum 12 december 1882; volgens de genealogie van de L’Etang was Willy gestorven in 1888, hetgeen dus niet juist is.

Moge zij allen in vrede rusten.

Terug naar boven