Scheemaker de, L.F.G.

Het graf van: LEONARD FREDERIK GUSTAAF DE SCHEEMAKER.

Leonard werd geboren uit ouders GUSTAAF ADOLF STEPHANUS DE SCHEEMAKER en MARIE JOSEPHINE PAULINE CAROLUS die met elkaar huwden op 22 mei 1862 te Batavia (RA1863) en Leonard was hun eerste kind/zoon.

Marie werd geboren op 12 juli 1848 te Bantam en overleed op 12 okt 1893 te Batavia. Uit het huwelijk meerdere kinderen, waaronder Maurits Ernst George die in 1870 geboren werd.

Leonard was – evenals zijn vader – ambtenaar marine en aanverwante zaken en werd ook aan het eind van zijn loopbaan als ambtenaar ass.res. van de Policie (let op de schrijfwijze zoals het toen gebruikelijk was.( Zie fragment van zijn stamboek, waarmee ik dan beland bij de vraagtekens waarom Leonard op een Islam kerkhof begraven werd.)

Leonard’s loopbaan en het feit, dat hij te Sidoarjo (Ketegan) begraven werd heeft me genoopt er wat dieper op in te gaan, want er rijmt één en ander niet, tenzij….

Leonard werd in 1900 overgeplaatst naar Soerabaja en verblijft er 7 jaar en gaat dan naar Cheribon in 1907.

In 1908 gaat hij terug naar Soerabaja en het zelfde jaar gaat hij naar Semarang en gaat met pensioen op 3 maart 1909.

Als Leonard met pensioen gaat is hij oud 46 jaar en heeft een pensioen van 1383 guldens per jaar en dat is niet bepaald een vette hap en verblijft in Semarang alwaar hij met pensioen ging. (Mijn opa kreeg in 1898 een bijna even groot pensioen PER MAAND, namelijk 1000 piekies en oma kon lekker elke dag gaan shoppen bij Shoebydoe en de Bijenkorf in de Haagse Passage, terwijl opa verderop op zijn gemakkie bij toko Toet zijn bordje lontong rames zat op te peuzelen, al wachtende op oma en om de 5 minuten op zijn zakhorloge koekeloerde.)

Ik kan maar 2 redenen bedenken waarom Leonard in dat destijds nog boerengat zijnde Ketegan werd begraven.

En die zijn:

1) KETEGAN had een suikerfabriek. Leonard had een klein pensioen en was pas 46 jaar oud en zei tegen zijn vrouw dat ze maar terug naar Soerabaja konden gaan, want in Semarang was geen cent te makken voor hem en op de suikerfabriek kon hij te werk gesteld worden, als ??? Hij had er een paar kennissen werken uit zijn diensttijd destijds…..Maakt niets uit als wat, er was nasi in de dandang (rijststomer), klaar punt uit.

2) Leonard was gehuwd met mevr DHEWIE (een Inlandse vrouw) te SOERABAJA (dus zij was uit deze streken afkomstig) op 6 jan 1904 en zij stond volledig achter zijn plannen om naar Soerabaja terug te gaan waar zij vandaan kwam en waar haar familie woonde en slachtte meteen een kip om er opor ayam van te maken met een bordje gele rijst om het heugelijk nieuws te vieren.  Iedereen weer happy en tevreden toch?

Kan niet missen toch mijn beredenering?

Hoe het ook was geweest, moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Terug naar boven