Pohl, W.

Dan vlakbij het graf op de begraafplaatspagina ook nog het volgende graf met eveneens (door en voor mij) niet beter te ontcijferen teksten. Lokale bewoners zijn tenminste nog zo behulpzaam geweest om het kapotte stenen kruis te herstellen met een paar houten latten. De persoon op de foto is iemand geweest die uit hoofde van zijn drang naar kennis over het oude koloniale tijden, op zoek ging naar oude graven en deze op een forum plaatste om meer te weten te kunnen komen. Op de grond zijn diverse resten van graven te zien….

Hieronder een sterk uitvergrote en qua scherpte diepte zover mogelijk digitaal gemanipuleerd om de letters te ontcijferen.

Ter herinnering???  dan….WILHELM PORS , de rest onleesbaar en dan iets van geboren/overleden etc en helemaal onderop een tekst: ” DIE BEAMTEN (??) DER  STEENKOLEN MY  POELOE LAOET

Een werknemer van de steenkolen mijn dus.

6 maart 2020:

Aanvulling op het graf hierboven genoemd van Wilhelm Pors (zoals door mij destijds betiteld). Een eerlijk gezegd moet ik bekennen, dat ik destijds dit graf zo’n beetje met een Jantje van Leien er vanaf heb gemaakt.

Maar mijn “steun en toeverlaat” bij tijd en wijle en op het gebied van het in stand en leven houden van de historie van voormalig Ned.Indië, namelijk Ish Krancher van Krancher dot com, wees me terecht op het feit, dat de begravene niet Wilhelm Pors was maar WILHELM POHL …

Veel dank aan Ish die me erop wees en de zaak recht trok. Ik ben haar dankbaar voor het feit, dat deze Wilhem Pohl alsnog zijn juiste plaats in de geschiedenis heeft gekregen.

Dat de begravene in dit graf de heer Wilhelm Pohl moet zijn is gebaseerd op een krantenbericht en de meldingen van overlijden van de heren Wilhem Pohl en Jacob Gothié. Kan niet missen, ook al is de ondersteunende tekst op de grafplaat onleesbaar.

Duitse tekst op de grafplaat (Die Beamten etc) en het artikel zegt dat de heren Pohl en Gothié Duisers waren.

Krant mei 1912 en spreekt over circa 1,5 jaar geleden, dus circa 1910. Journalist kan zich een paar maanden vergist hebben.

De meldingen in de register almanakken van het overlijden van de heren Pohl en Gothié te Poeloe Laoet.

Voor het overige heb ik niets kunnen vinden over de wijze en waarom de heren destijds om het leven werden gebracht en of/met wie zij gehuwd waren.

 

Zijdelingse info:

De adminstrateur genoemd in het krantenbericht was NIET de heer Lansdorfer doch de heer LONSDORFER. In andere krantenberichten werd vermeld dat hij een vrij “arrogant koloniaal gericht” persoon was die op zijn strepen stond tegenover het Inlands personeel. (Men diende te hurken voor hem etc. etc.) . Hij speelde als scheidsrechter in een knokpartij tussen 2 Inlandse heren en één vechtende scheen hij te pakken te nemen en herhaaldelijk geslagen te hebben, waarop het slachtoffer in nood zijn mes pakte en de heer Lonsdorfer ter verdediging neerstak met de dood als gevolg. De rechtbank achtte de dader niet verantwoordelijk voor de dood van de heer Lonsdorfer.

Het scheen in het algemeen daar in dat oord en werkterrein toch niet zo’n fijne boel geweest te zijn, want de opvolger van de heer Lonsdorfer had ook weer één of ander akkefietje met een ander personeelslid aan de hand en diverse vechtpartijen kwamen veelvuldig voor.

De heer Lonsdorfer haalde in 1907 de kranten met het relaas van een jachtpartij op een krokodillen familie waarbij alle krokodillen gedood werden en het relaas werd zeer bloemrijk (ten koste van de krokodillen) gepubliceerd met de heerLonsdorfer als held. Ik heb geen verdere details gevonden en ik vermoed dat ook hij van Duitse afkomst was.

Moge zij in eeuwige vrede rusten naast onze Schepper.

Terug naar boven