Krajan

Een klein kerkhof te KRAJAN district GATAK, Gemeente SUKOHARJO.

Foto’s Google View, het adres:

Ter info: Cikal Bakal is de term voor bijvoorbeeld Monument

Wie liggen er begraven? Ik zou het niet weten. Een voormalige grondeigenaar/administrateur met familieleden?

Het stikte de moord destijds in die contreien van kleine ondernemingen: tabak, indigo, suikerriet enz. Het enige dat de bronnen vermelden is het feit, dat er twee bedrijven aldaar druk doende waren: Gawok Tabak en Cultuur mij Djombor.

In elk geval is het zwaar vervallen en het valt niet onder de Cagar Budaya van Indonesia.

Voor hen die daar rusten wie zij ook waren.

Een soort omheinde ruimte. Hebben daar voorheen graven in gelegen? Op de achtergrond een mausoleum waarvan daaronder ook een foto.

Zie ook bijvoorbeeld de pagina over Lammerts van Bueren.

Moge zij allen in vrede rusten.

Terug naar boven