Albrecht, A.J.

“HIER RUST VROUWE A.J. MAIER GEBOREN ALBRECHT GEB. SOERABAJA 21 SEPT 1871 OVERL. RESIDENTSHUIZE TE KOEPANG OP 25 MEI 1918”

De begravene was: (NIET A.J.) maar Josephine Antoinette Albrecht, geboren 21 sept 1871 te Soerabaja, dochter van Albrecht / de Quay. (Volgens RA 1872 heette zij Josephine Antoinette en volgens RA 1892 huwde Josephine Antoinette Albrecht met Ernst Gustav Theodor Maier.

 

 

 

Haar echtgenoot Ernst Gustav Theodor Maier was per 1913 Resident van Timor en onderhorigheden en daarmee is verklaard waarom Josephine overleden was in het Residentshuis. De resident Maier zelve overleed in 1929 te Den Haag.

Saillant detail: Op Kupang ligt ook begraven mevr. C.J.M. Hoogkamer geboren Ophuijsen en ook zij overleed in 1892 in het residentshuis te Kupang.

Hieronder het Residentshuis te Kupang uit het KITLV waar 2 bewoonsters (?? Verpleegden??) ervan daar in dat huis het aardse verlieten.

Moge zij allen in vrede rusten

Terug naar boven