Amalo, P.St.

Het kerkhof Kupang met het graf van de heer P. St. Amalo. (Paulus Stephanus??)

Ik heb niets kunnen vinden betreffende begravene. Zou hij familie geweest zijn van een vorst van Roti (Rote)?

Moge hij in alle eeuwigheid zijn rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Terug naar boven