Bruggeman, J.P.I.

Het kerkhof Kupang met het graf van de gouvernements veearts JOHAN PIETER IZAAK BRUGGEMAN.

Hij slaagde te Utrecht voor het examen veearts febr 1915 aan de Rijksveeartsenijschool en werd juni 1915 aangsteld te Indië.

In mei 1916 werd hij van Salatiga overgeplaatst naar Rembang. Te Salatiga werd zijn zoon Piet geboren op 16 juli 1916.

Hij werd geboren te Rotterdam uit ouders Pieter en Francoise Susanne Cijprienne Hermine Overtveld.

Hij huwde te Baarland op 25 mei 1915 en vertrok naar Indie om zijn werkzaamheden uit te voeren.

Zij tropenleven was hem niet gunstig gezind en hij overleed op jonge leefijd op  30 nov 1918 en liet zijn weduwe en zoon Piet na.

Moge hij in alle eeuwigheid zijn vrede en rust hebben naast onze Schepper.

 

Terug naar boven