Fretes de, J.M.

Het kerkhof Kupang met het graf van de heer JOZEF MARKUS DE FRETES.

Ik heb niets kunnen vinden wat betrekkingheeft op de heer De Fretes.

Volgens de copyrightholder was hij gehuwd met mevr. Amabi.

Moge hij in alle eeuwigheid zijn rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Terug naar boven