Girie, S.

Het kerkhof Kupang met het graf van SARAH PELT geb. GIRIE.

Zij huwde Salomon David Pelt.

Haar echtgenoot Salomon overleed Kupang op 11 febr 1899 (RA1900).

Het is mij onbekend waar TAP voor staat. Ik vermoed dat het staat voor Geb. maar ik kan de taal niet thuisbrengen.

Moge zij in alle eeuwigheid haar rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Terug naar boven