Iperen van, J.Ph.

Het kerkhof Kupang met het graf van JACOBA FILIPPINA / JACOBA PHELEPINA VAN IPEREN/IEPEREN.

 

Volgens de register almanakken:

RA1837: Huwelijk FRANS VAN IPEREN (weduwnaar van WALTER) met JOHANNA PHILIPPINA ROZET 9-2-1831 te Kupang. (Zeer waarschijnlijk de ouders).

RA1871: Huwelijk HENDRIK DE HAAN met JACOBA PHELEPINA van IPEREN te Timor op 10 juni 1870.

RA1872: Huwelijk HENDRIK DE HAAN met JACOBA PHELEPINA van IPEREN te Timor en onderhorigheden op 10 juni 1870.

RA1897: Overleden JACOBA PHELEPINA van IPEREN te Kupang op 11 april 1896.

Verder geen nadere info kunnen vinden, noch over van Iperen/Rozet noch over de Haan van Iperen.

Moge zij in alle eeuwigheid haar vrede en rust hebben naast onze Schepper.

Terug naar boven