Johannes, A.A.

Het kerkhof Kupang met het graf van ANNA ADRIANA JOHANNES.

Ik heb geen nadere gegevens kunnen vinden. Zie mijn aantekeningen over Armeens of niet Armeens bij de pagina over Lena Laibahas-gebr Johannes. Ik heb zo.n donkerbruin of lichtbruin kan ook, vermoeden dat die Lazar Johannes (+1835 aldaar) er iets te maken heeft gehad via zijn nazaten.

Zij was gehuwd met de heer A(?) M(?) NOYA.

“HIER RUST ANNA ADRIANA JOHANNES, ECHTGENOOTE VAN A(?) M(?) NOYA, GEBOREN DEN 9n AUGUSTUS 1847, OVERLEDEN DEN 30n MAART 1887”.

 

Extra info: Te Bandung overleed 14 sept 1922 mevr. A.R. Noya geb Johannes.

Moge zij in alle eeuwigheid haar rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Terug naar boven