Johannes, J.G.

Het kerkhof Kupang met het graf van J.G. JOHANNES.

Volgens grafopschrift geb 10 mei 1825 en overl  26 jan 1886.

Ook hier wederom stagneer ik, want er is niets te vinden en te veel familieleden met de naam Johannes en te weinig bronnen waar iets genoteerd werd.

(Zijdelingse opmerking: In 1920 was er een consulaire ambtenaar J.G. Johannes te Makassar. Heeft niets te maken met de hier bedoelde begravene J.G. Johannes, voor het geval researchers op dit spoor terechtkomen.)

Moge hij/zij in alle eeuwigheid zijn/haar vrede en rust hebben naast onze Schepper.

Terug naar boven