Kesteren van, P.A.

Het kerkhof te Kupang met het het graf van Pauline Antoinette van Kesteren.

Speciaaltje voor Pauline Antoinette van Kesteren, omdat er weinig over haar te vinden is en zij m.i. wat meer warmte en genegenheid heeft verdiend. Per slot van rekening was zij moeder en echtgenote…. is mijn mening en daarom hier op deze pagina mijn extra eer en respect.

Zij werd geboren 8 febr 1859 te Makassar RA1860) en overleed Koepang op 31 dec 1891 (NIET in de RA gemeld).

Let wel: Er was ook geboren Pauline Antoinette van Kesteren te Celebes Saleijer op 14 nov 1857 (RA1859). Zou deze Pauline uit 1857 (jong gestorven) soms de oudere zuster geweest zijn van Pauline uit 1859 en ernaar vernoemd werd?

(En hou ook deze geboorte in de gaten:( RA1863) : Adriana Albertina van Kesteren te Celebes Saleijer op 19 mei 1862.)

 • De RA 1887 meldt een huwelijk van A.H. TUINENBURG met P.A. VAN KESTEREN te Koepang op 16 sept 1886. De adv. in de krant zegt: ALB.H. Tuinenburg met P.A. van Kesteren. Oproeping debiteuren/crediteuren bij overlijden P.A. Tuinenburg-van Kestern zegt ook alleen maar ALB.H. Tuinenburg.
 • De RA 1894 meldt een huwelijk van ALBERTUS HENDRIK TUINENBURG te Soerabaja met ADRIANA ALBERTINA VAN KESTEREN op 9 jan 1893.
 • Naamsverandering Tuinenburg wordt Tuinenburg van Kesteren, voor Albertus Hendrik en nazaten: GB 22 van 14 maart 1904.

Mijn bevindingen:

 • Pauline Antoinette van Kesteren geb 8 febr 1859 overleed volgens grafopschrift op 31 dec 1891, dus is het duidelijk dat de weduwnaar Albertus Hendrik Tuinenburg dan pas hertrouwt met Adriana Albertina van Kesteren in jan 1893. Zij werd geboren 19 mei 1861.(Openarch.nl)
 • Vraag: Welke geboortedatum van Adriana Albertina van Kesteren is juist? ?? Of hebben de heren ambtenaren weer eens lekker uit de neus zitten peuren?????  19 mei 1861 en 19 mei 1862 
 • Uit het huwelijk van Albertus Hendrik Tuinenburg en Pauline Antoinette van Kesteren kinderen geboren, te weten: Pauline Sijtje Eugenie Tuinenburg (RA1889: *7-11-1887 Koepang) en Albertina Alida Tuinenburg (RA1891: * 14-1-1890 Koepang). Een derde kind Maria Henriette werd geboren te Koepang op 13 dec 1891 (RA1893) en overleden Koepang op 2-3-1892 te Koepang.
 • Pauline overleed dus ten gevolge van de geboorte derde kind.
 • Vraag: Als we over dezelfde Albertus Hendrik Tuinenburg praten, die gehuwd was met Paulina Antoinette, weduwnaar werd en opnieuw huwde met Adriana Albertina/Albertina Adriana van Kesteren in 1893 en daarna in 1904 naamsverandering aanvraagt en verkrijgt, waarom was dan de naams verandering niet eerder aangevraagd toen het huwelijk met Pauline nog bestond??? Was Pauline niet goed genoeg om haar naam te verlenen?
 • In Den Haag werd een overl.adv geplaatst wegens het overlijden van schoondochter Pauline Antoinette van Kesteren door schoonvader H. Tuinenburg en mede ondertekend door een zuster van Pauline….wie was deze zuster? Adriana????  (Schoonvader H. Tuinenburg was de vader van A.H. Tuinenburg. Overl.akte Den Haag van Albertus Hendrik Tuinenburg van Kesteren nummer 3515 van 1920 zegt dat de schoonvader heette HENDRIK TUINENBURG gehuwd met SIJTJE VERDOES. Voor mij vreemd, dat in de overl. akte NIET wordt gemeld het eerste huwelijk. Veelal wordt altijd gemeld de term : eerder weduwnaar van…. etc. Waarom wordt Pauline niet genoemd???
 • Adriana Albertina van Kesteren overleed Den Haag en in de overl.akte staat dat haar ouders waren Gudielmus Albertus van Kesteren en de Inlandse vrouw SAERA. Ik heb geen ouders van Pauline kunnen vinden om te staven dat zij zusters waren…. Gudielmus werkzaamheden: opziener thee tuinen in 1847, Civiele gezaghebber te Saleijer in 1856, controleur BB Celebes 1862,controleur 1ste klas 1865 Celebes. Maar was in 1864 ook werkzaam te Makassar. (Zie zijn stamkaart in openarch.nl) https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.10.36.22/invnr/901/file/NL-HaNA_2.10.36.22_901_0300
 • Pauline werd te Makassar geboren en Adriana te Saleijer Celebes. Beide oorden waren het werkterrein van Gudielmus, maar volgens stamkaart was hij in 1859 NIET te Makassar (pas in 1874) of het is niet genoteerd op de stamkaart, dat kan ook.
 • RA1858 zegt: Huwelijk Makassar tussen PAULINE EUGENIE DE SISO op 14 nov 1856 met GUILIELMUS ALBERTUS VAN KESTEREN.
 • RA1866 zegt: Overleden te Makassar GUILELMUS ALBERTUS VAN KESTEREN (Ambtenaar) op 7 nov 1866
 • RA1870 zegt: Overleden te Makassar GUILULMUS ALBERTUS VAN KESTEREN op 25 maart 1869 te Makassar
 • Ik vermoed dat Pauline (uit moeder Pauline de Siso) een halfzuster geweest moet zijn geweest van Adriana (uit moeder Saera). Want Pauline Eugenie de Siso (geb 13 jan 1839 RA1840 Makassar) overleed te Makassar op 10 febr 1860 (RA1861).
 • Dan de volgende vraag van mij: Waarom staat er op het graf van Pauline NIET bijvoorbeeld: Hier rust mijn geliefde echtgenote en onze moeder???? In plaats van dat droogkloterig gedoe “Ter Nagedachtenis aan….” ?

Moge zij in alle eeuwigheid in vrede rusten naast onze Schepper.

Terug naar boven