Klerk de, A,

Het kerkhof Kupang met het graf van ANTONIE DE KLERK.

Ik heb zijn stamboek niet kunnen vinden. (Srgt Maj Administratie Infanterie).

Zijn ouders:

Moge hij in alle eeuwigheid zijn rust en vrede hebben naastonze Schepper.

Terug naar boven