Kraaij, J.M.

Het kerkhof Kupang met het graf van de weduwe J.M. Tielman geboren Kraaij.

(Zie ook de pagina met het graf van Maria Jacoba Tielman geboren Kraaij waar beiden in rusten.)

De grafplaat van weduwe J.M. is het rechtergedeelte. De voorzijde is de grafplaat van de weduwe Maria Jacoba.

Moge zij allen in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Terug naar boven