Kraay, M.J.

Het kerkhof Kupang met het graf van MARIA JACOBA KRAAY.

Zij huwde Jacobus Marcus Tielman te Koepang op 16 febr 1842.

Researchers: Denk bij zoeken ook aan de banden met SICK, JOHANNES, ROZET.

In het zelfde graf ligt ook de weduwe J.M. Tielman geboren Kraay. Zie de aparte pagina hierover. De grafplaat is het rechtergedeelte wat wit is (door de zon beschenen.)

Moge zij in alle eeuwigheid haar ruste en vrede hebben naast onze Schepper.

Terug naar boven