Maël, F

Het kerkhof Kupang met het graf van de heer F. MAËL.

Helaas heb ik niet kunnen vinden wie hij was, in de mij beschikbare bronnen.

Aks ik het graf vergelijk met sommige andere graven aldaar, vermoed ik dat de familie niet onbemiddeld geweest moet zijn.

Moge hij in alle eeuwigheid zijn rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Terug naar boven