Malingkas, J.E.

Het kerkhof Kupang met het graf van J.E. Malingkas.

Een kind nog. Geboren 1-6-1940 en overleden 19-4-4?.

Ook hier wederom niets te vinden over deze begravene.

Extra info: akte 285 film 1357838 meldt het huwelijk te Soerabaja tussen MARTIN MALINGKAS en ANNA DIMPUDUS met notitie dat zij Inlandse Christenen waren.

Moge het kind in alle eeuwigheid zijn/haar rust en vrede hebben in de hemelse speeltuin naast onze Schepper.

Terug naar boven