Mesac, J.G.

Het kerkhof Jupang met het graf van JACOBA GEERTRUIDA MESAC (Op het graf staat MESAK).

Zij was de eerste echtgenote van de heer ABRAHAM CORNELIS ROZET. (Zie voor meer details bij  Rozet A.C.)

Ik heb het niet verder uitgezocht, maar als ik naar de geboorte datums van de eerste 3 kinderen kijk op de scan hieronder van stamboom Leegstra, dan merk ik op dat zij alle drie in 1860 geboren werden.

  • RA1861: * Willem Lodewijk Rozet op 12 mei 1860. Tweeling met Johanna Philippina.
  • RA1861: * Johanna Phlippina Rozet 12 mei 1860. Tweeling met Willem Lodewijk.
  • RA1861: *Augusta Cornelia Rozet 18-2-1860. Het lijkt me niet aannemelijk dat Augusta in dit rijtje thuis hoort gelet op de geboorte maanden febr en mei in het zelfde jaar.
  • RA1866: * Abraham Cornelis Gabriel Rozet 23-3-1865.

Moge zij in alle eeuwigheid haar rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Terug naar boven