Mulder, H.

Het kerkhof Kupang met het graf van HENDRIK MULDER.

Let wel: In de INN is het grafopschrift van Hendrik Mulder op het Europees kerkhof Kupang NIET terug te vinden, hetgeen NIET wil zeggen dat de INN juist is. Er kan een fout ingeslopen zijn, want ik heb op stapel een ander graf dat volgens lokale onderzoekers op het kerkhof is gefotografeerd, doch ook NIET in de INN is opgenomen.

Aangezien er op Kupang GEEN ander Europees kerkhof is, neem ik aan dat dit graf als nog geregistreerd dient te worden op dit bewuste kerkhof.

Als ik via Google View het kerkhof bekijk, dan lijkt het me, dat inderdaad niet alle graven vastgelegd zijn, gebaseerd op het grote aantal graven dat te zien is. Temeer omdat op de pagina waar de fotograaf van het graf van Hendrik een opmerking werd geplaatst, dat dit het kerkhof Nunhila was.

Hieronder een screenshot van Google View. Aan de rechterkant gaat het kerkhof nog een endje door.

Hendrik werd geboren uit ouders:

Zijn stamboek met de informatie over wanneer hoe waarom precies wat etc etc.

Hij was militair ziekenverpleger en het viel me op, dat hij in 1918 gedurende een jaar lang te PADANG Hoofdagent bij de Algemene Politie was en daarna weer de ziekenverpleging in ging. Dat is wel een hele ommezwaai. Van verpleging naar politie en dan weer de verpleging in.

In 1915 krijgt hij een relatie met ALEXANDRA LODEWIKA WAIRISAL en er worden kinderen geboren uit de relatie, welke besloten werd met een huwelijk op 2 april 1924 en na afsluiting huwelijk eveneens kinderen. De drie oudste kinderen werden erkend volgens de almanakken.

Aan de familie WAIRISAL zijn gerelateerd de families HUPPE, JOHANNES, MESAK en de familie WAIRISAL bracht ook de eerste premier van de RMS voort, namelijk de heer Albert Wairisal *1909

In 1935 wordt Hendrik gepensioneerd te Weltevreden en verkaste naar Kupang (waarschijnlijk wegens het feit, dat zijn echtgenote van daar afkomstig was??)  alwaar hij overleed en te ruste werd gelegd.

Moge hij in alle eeuwigheid zijn rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Terug naar boven