Niks, A.M.

Het kerkhof Kupang met het graf van de kleine ANNA MARIA NIKS. 

Te Kupang was werkzaam de hulpprediker per 1883 de heer J.F. Niks, broeder in de orde Nederlandsche Leeuw. (Delpher.nl) Hij zou de vader geweest kunnen zijn.

Moge de kleine Anna in alle eeuwigheid haar rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Terug naar boven