Oh Kiko

Het kerkhof Kupang met het graf van de heer of mevr OH KIKO.

Geboren te Nagasaki. Was zij een vrouw of was hij een man? Ik weet het niet. Ik ben niet thuis in Japanse namen.

Op FB is er een dame aanwezig met de naam Kiko Oh Kiko. Komt uit Surabaya en woont in Japan. Of het haar echte naam is? Yo no se.

Alhoewel ik persoonlijk nu niet bepaald een fan ben van het Japanse volk dat huis hield in de oorlogsjaren, mag ik mijn “afkeer” niet op deze Japanse persoon richten, aangezien hij of zij niets van doen heeft gehad met die verrekte Jappo wandaden uit die oorlogsraen van de 2de WO en gun ik deze begravene de eer en respect.

Zij zou een vrouw geweest kunnen zijn en wellicht gehuwd met een Nederlandse ingezetene van Kupang?

Of wellicht toch een man die handelszaken deed te Kupang en aldaar reeds op 23-jarige leeftijd overleed?

 

Wat zijn of haar geloof ook geweest moge zijn:Moge zij/hij in alle eeuwigheid zijn/haar rust en vrede hebben naast onze Schepper en/of zijn/haar God.

Terug naar boven