Ophuijsen van, C.J.M.

Het Europese kerkhof te Kupang met o.a. het graf van mevr. Carolina Maria Johanna van Ophuijsen, die gehuwd was met de heer Willem Cornelis Hoogkamer. Hij was ambtenaar en had iets met scholen van doen. Het echtpaar kreeg 9 kinderen waarvan Louis de jongste was. Moeder Carolina stierf wegens de geboorte van Louis.

Er waren meerdere personen destijds overleden ten huize van de Residents woning in Kupang (behalve Carolina)  en ik vraag me af waarom? Men had toch een eigen woning of diende de residents woning ook nog als ziekenhuis voor een deel? En had men destijds slechts een kliniek voor de “lichte” gevallen?

Mevr. Albrecht Maier die ook op dit kerkhof ligt overleed ook in de residentswoning.

Hieronder een stukje genealogie van Carolina.

Willem Cornelis Hoogkamer was de oudste zoon van het echtpaar Jacob Hoogkamer en Sara Paulina de Leeuw.

Na het overlijden van CAROLINA hertrouwde hij ten tweede met Lamberdina Catharina Johanna Elisabeh van Suchtelen en zij overleed Teteringen Breda op 1 dec 1903.

Hieronder de overl akte van Willem Cornelis met vermelding namen van echtgenotes.

Moge zij allen in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Terug naar boven