Rozet, W.L.

Op het kerkhof Kupang liggen enkele leden van de familie Rozet en waarvan ik al enkelen van heb genoemd en hun plaats heb gegeven

Hieronder iets over WILLEM LODEWIJK ROZET,  Posthouder te Kupang evenals zijn vader Abraham Cornelis en tevens Broeder in de Orde der Nederlandsche Leeuw..

Hij was een zoon van Abraham Cornelis Rozet uit diens huwelijk met mevr. Jacoba Geertruida Mesac en ligt vlak naast zijn vader en stiefmoeder Maria Amelia Tielman ( 3de echtegnote van zijn vader)  begraven.

Zusters/broer van Willem Lodewijk (huwelijk Rozet met Mesac)  waren: Augusta Cornelia Rozet, Johanna Philippina Rozet en Abraham Cornelis Gabriel Rozet.

Willem Lodewijk was gehuwd met mevr. van Pelt.

Moge hij in alle eeuwigheid zijn vrede en rust hebben naast onze Schepper.

 

Terug naar boven